Gwarancja i reklamacje

WARUNKI GWARANCJI

  1. Gwarancja udzielana jest na okres 36 miesięcy, w tym 12 miesięcy na powłokę lakierniczą, licząc od daty zakupu.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne następuje z chwilą dostarczenia Sprzedającemu na adres jego siedziby: ul. Suwalska 2C/5, 16-427 Przerośl, przez Kupującego reklamowanego towaru wraz z kartą gwarancyjną, ważnym dowodem zakupu oraz pismem zawierającym opis zgłaszanych zastrzeżeń podpisanym przez Kupującego.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Sprzedający w przypadku uwzględnienia reklamacji pisemnie poinformuje Kupującego o sposobie oraz terminie jej załatwienia. Jeżeli reklamacja z uwagi na jej bezzasadność zostanie odrzucona Sprzedający z zachowaniem powyższego terminu odeśle reklamowany towar wraz z pismem wyjaśniającym powody odrzucenia reklamacji na adres Kupującego.
  4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, takich jak: uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, niewłaściwa eksploatacja lub obsługa niezgodna z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji montażu otrzymanej wraz z towarem, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.
  5. Felgi chromowane nie są przeznaczone do stosowania w okresie zimowym, gdyż chemia oraz sól stosowana do odmrażania dróg może spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej. W przypadku niezastosowania się przez Kupującego do tych zaleceń, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w wyniku tego uszkodzenia.
  6. Gwarancja nie ma zastosowania również w przypadku dokonania nieautoryzowanych napraw towaru, stosowania w okresie eksploatacji śrub/nakrętek innych niż zalecane przez Sprzedającego, zmian konstrukcyjnych lub używania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem.
  7. Gwarancji nie podlegają : dekielki, naklejki, pierścienie centrujące, wentylnice, śruby oraz nakrętki.
  8. Sprzedający nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu na czas trwania procedur reklamacyjnych towaru zastępczego.
  9. Gwarancja obowiązuje tylko na wyroby zakupione przez Kupującego na terenie Polski.
 
Copyright 2011. Sklep internetowy AluCenter.eu
Sklep internetowy Shoper.pl